واژه مقاله در لغت به معنای مبحث، گفتار، قول، سخن و فصلی از ‎یک کتاب یا رساله می‎باشد و در فرهنگ معین نوشته ای است که پیرامون موضوع خاصی تهیه می‎شود. هدف اصلی مقالات بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و … است که با پژوهش دقیق و دقت از جوانب مختلف، موضوع را به اثبات و یا نفی می‎کند.

androidonlinenewsimage

نکات مهم برای ثبت یک مقاله خوب در سایت

با توجه به اینکه مقالات به عنوان مهمترین رکن محتوای سایت به شمار می‎روند، باید مقالات از کیفیت بالایی برخوردار باشند. در هنگام تهیه مقالات استاندارد علمی ‎‎باید به نکات زیر توجه نمود:

1- تعیین نمودن کلید واژه

با توجه به این که موتورهای جستجو یکی از معیارهای خود برای رتبه بندی سایتها را تعداد کلید واژه‌ها‎ی مورد استفاده در صفحات در نظر می‎گیرند، لذا استفاده بیشتر و منطقی‎تر از کلید واژه‌ها‎ یکی از راه‌ها‎ی افزایش رتبه سایت است. برای این امر ابتدا باید کلید واژه‌ها‎ مشخص شوند و سپس مقالات بر اساس آنها به رشته تحریر در آیند. در نوشتن کلمات کلیدی باید دقت زیادی نمود. استفاده بیش از حدکلمات کلیدی موجب سردرگمی و کاهش کیفیت مقاله می‎شود.

2- سازماندهی مقاله

سازماندهی مقاله یکی از شیوه‌ها‎ی شکل دهی و تنظیم مقاله است که برای این منظور ابتدا باید متغیرهای وابسته و مستقل مشخص شوند و سپس به تعریف هر یک از آنها پرداخت. خواننده باید نسبت به مفاهیم آشنایی کامل پیدا کند و سپس وارد بحث اصلی شود.

3- فارغ از ابهام test

مقاله خوب باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد. با توجه به اینکه هر مقاله‎ای برای پاسخ به پرسش‌ها‎ی خاصی صورت می‎گیرد لذا باید پاسخگوی دقیقی برای سوالاتی که در ذهن خوانندگان است، باشد.

4- حاوی استدلال

مقالاتی که همواره با شعار و تئوری‌ها‎ی خارج از عمل مطرح می‎شوند، طرفداران کمتری دارند. یک مقاله علمی و با کیفیت باید عاری از هر گونه مطالب غیرعلمی باشد. استفاده از استدلال، تحلیل محتوا، نتیجه گیری منطقی، استنباط‌ها‎ی قیاسی، نمونه برداری، استفاده از تمثیل‌ها‎ی عینی و محسوس، طبقه بندی و … از جمله راه‌ها‎یی است که موجب افزایش کیفیت مقاله می‎شود.

5-منسجم و منظمند

قسمت های مقاله باید با یکدیگر مرتبط بوده ‎و چینش نظامندی داشته باشند. تعیین عناوین موجب تمایز میان پاراگراف‌ها‎ می‎شود. یک محقق و نویسنده خبره کسی است که بتواند به خوبی میان پاراگرافها ارتباط برقرار نماید. مطالب باید به دنبال هم چیده شوند. همچنین هماهنگی در کل نوشتار یکی از مهمترین اصول مقاله نویسی است، مطالب نباید یکدیگر را نقض کنند.

6- خلاقیت و نوآوری

یکی دیگر از ارکان مهم تولید محتوا استاندارد، خلاقیت است.تکرار مطالب و بیان محتوای کلیشه‎ای موجب خستگی و آزردگی خوانندگان می‎شود. لذا توجه نویسنده باید در جهت بیان مطالب تکمیلی و جدید باشد. مطالبی که برای همگان بدیهی است، موجب کاهش اعتبار مقاله می‎گردد. مقالات باید در جهت ارتقای سطح دانش گام بردارند و از فکری بدیع و خلاق برخودار باشند، لذا خلاقیت و نوآوری در نوشتن مقاله اهمیت زیادی دارد.

7- پاسخ به نیازهای خوانندگان

مقاله باید با نیازهای روز جامعه مطابقت داشته باشد و بر اساس نیازهای اساسی جامعه علمی پیش برود و برای حل معضلات راهکار ارائه دهد.

cstland-customer-profiles

8- پرهیز از حاشیه روی

یک مقاله تا جایی که امکان دارد باید موارد ابهام آمیز را شرح دهد اما این کار نباید موجب ابطال کلام شود. زیاده گویی و حاشیه روی مقاله را از موضوع اصلی دور می‎کند، لذا محقق بايد به حدي مطالب را تبيين نماید كه م��صود وي براي خواننده، روشن گردد.

9- تناسب با قوانین علمی

تحقيقات ميداني يا توصيفي نبايد با قوانين كلي علم منافات داشته باشند. برای اثبات مباحث، استفاده از نظریات تئوری پردازها‎، اندیشمندان و محققین می‌تواند برای اثبات علمی بودن مطالب کارساز باشد.

10- بیان مطالب کوچک بصورت ایده ای بزرگ

بسیاری از مقالاتی که در سایتها بارگذاری می‎شوند کاملاً علمی نیستند اما باید با اشاره به یک مطلب کوچک و پیش پا افتاده منجر به خلق ایده و تئوری‌ها‎ی بزرگ می‎شوند

11- استفاده از تمثیل

آوردن مثال‌ها‎ی عینی، فهم خواننده را از مطلب افزایش می‎دهد و مطلب را در اذهان کاربران عینی و محسوس می‎سازند.

12- استفاده از چارت و نمودار

برای بیان موارد آماری استفاده از چارت، نمودار و جدول موجب فهم آسان‎تر و جلوگیری از بیهوده گویی می‎گردد.

13- تصاویر

عکس‌ها‎ و تصاویر در فهم مطالب مؤثر هستند و کاربران را برای خواندن مطالب راغب‎تر می‎نمایند.

14- بیان منابع

خواننده باید به مطالب اطمینان و اعتماد پیدا کند. برای این کار باید ارجاعات و منابعی که در مقاله مورد استفاده قرار می گیرد در صورت لزوم بیان شوند..